cgm.pl/info prasowe, 11.01.2017 / foto: mat. pras.

TAGI: Paszporty Polityki

Paszporty "Polityki" rozdane

Prezentujemy laureatów w kategoriach muzycznych.

W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się tradycyjna gala wręczenia Paszportów "Polityki". Magazyn przyznaje swoje nagrody już od 24 lat. Nagrody w poszczególnych kategoriach przyznawane są na podstawie wskazań krytyków w dziedzinach: film, teatr, sztuki wizualne, literatura, muzyka poważna, muzyka popularna i - nowej od tej edycji – kultura cyfrowa. Wyróżniają one utalentowanych, młodych twórców, którzy swoją działalnością w danym roku wywarli niekwestionowany wpływ na polską kulturę wychodząc przed szereg i tworząc nowe trendy, będąc najlepszymi ambasadorami Polski w świecie.

W kategoriach muzycznych Paszporty otrzymali Marzena Diakun (muzyka poważna) oraz Wacław Zimpel (muzyka popularna). Doroczną specjalną nagrodę otrzymał Jan Ptaszyn Wróblewski.O Paszport "Polityki" w kategorii Muzyka poważna rywalizowali także Krzysztof Bączyk i Łukasz Dyczko. Marzenę Diakun doceniono za konsekwentny rozwój kariery i osobowości oraz za znakomite poprowadzenie "Zagubionej autostrady" Olgi Neuwirth we Wrocławiu.

Wacław Zimpel otrzymał nagrodę za przełamywanie granic w muzyce, za autorskie, poparte świetnymi umiejętnościami łączenie różnych tradycji i szukanie w nich tego, co wspólne i uniwersalne. Muzyk konkurował z Taco Hemingwayem i Rumakiem, a także Raphaelem Roginskim.

W uzasadnieniu uhonorowania nagrodą specjalną Jana Ptaszyna Wróblewskiego czytamy: "Za bycie dobrym duchem muzyki jazzowej w Polsce od jej prapoczątków aż do dziś. Za wyprowadzenie polskiego jazzu w świat, za udział w powstaniu serii nagrań, która pod szyldem Polish Jazz przetrwała ćwierć wieku i właśnie powróciła po latach niebytu. Za to, że dla całej polskiej sceny muzycznej bywał liderem, aranżerem, organizatorem, nauczycielem i animatorem, nigdy nie traktując jazzu jako ograniczającej konwencji. I za to że nawet kiedy nie gra, to jak nikt inny potrafi o muzyce opowiadać".