cgm.pl, 08.08.2017 / foto: P. Tarasewicz

TAGI:

MĘSKIE GRANIE - Park Kolibki, Gdynia, 29/7/17 (foto: P. Tarasewicz / LIVE)

{FOOTER}