Branża muzyczna zapewnia 2 miliony miejsc pracy i wnosi 81,9 miliarda euro rocznie do gospodarki UE i Wielkiej Brytanii

tak wynika z raportu Oxford Economics


2020.11.24

opublikował:

Branża muzyczna zapewnia 2 miliony miejsc pracy i wnosi 81,9 miliarda euro rocznie do gospodarki UE i Wielkiej Brytanii

Branża muzyczna zapewnia 2 miliony miejsc pracy i wnosi 81,9 mld euro rocznie do gospodarki 27 państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii (28 UE) – wynika z opublikowanego raportu „Znaczenie ekonomiczne branży muzycznej w Europie”, przygotowanego przez Oxford Economics na zlecenie Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI).

Analiza przeprowadzona na danych z 2018 roku pokazała, że roczny wkład ekonomiczny sektora muzycznego w gospodarkę 28 UE obejmuje:

– 2 miliony miejsc pracy
– 81,9 mld euro wartości dodanej brutto jako wkład w PKB
– 9,7 mld euro wartość eksportu produktów i usług do krajów spoza 28 UE

Pełen raport dostępny jest po kilknieciu na poniższą grafikę.

Szefowa IFPI Frances Moore skomentowała raport: Muzyka to ważny element Europy, jej tożsamości i kultury. Wartości muzyki często nie da się oszacować – muzyka nas ożywia i ulecza. Co więcej, jak pokazuje przygotowany przez Oxford Economics pierwszy tego rodzaju raport,branża muzyczna wnosi znaczący wkład w gospodarkę Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – daje zatrudnienie, przyczynia się do wzrostu PKB, generuje pokaźne przychody z tytułu podatków i rozwija eksport.

U podstaw tego wkładu ekonomicznego leży 7 400 wytwórni płytowych w UE i Wielkiej Brytanii. Firmy te nie tylko zatrudniają niemal 45 000 osób w całej Europie, ale także inwestują w inne obszary sektora muzycznego i przyczyniają się do wzrostu eksportu europejskich produktów.

Aby ten ważny dla Europy wkład przemysłu muzycznego mógł być utrzymany, należy zadbać o to, aby ci, którzy tworzą i inwestują w muzykę, mieli uczciwy udział w jej wartości. Będzie to możliwe jedynie wówczas, gdy Europa zapewni sektorowi muzycznemu uczciwe środowisko prawne i polityczne. Będziemy kontynuować naszą współpracę z legislatorami, aby to osiągnąć.

Pete Collings, dyrektor ds. doradztwa w zakresie wpływu ekonomicznego w Oxford Economics, powiedział: Analizując współdziałanie sektora muzycznego z pozostałymi gałęziami gospodarki, nasze badanie pokazuje, w jaki sposób stymuluje on działalność gospodarczą, wspiera miejsca pracy i generuje wpływy podatkowe w całej Europie. W ten sposób sektor muzyczny – ekosystem dużych i małych firm podejmujących różnorodne działania – bezpośrednio wnosi ogromny wkład w gospodarkę europejską, porównywalny z PKB niektórych państw członkowskich.

Wpływ ekonomiczny sektora muzycznego sięga jednak znacznie dalej niż jego bezpośrednia działalność. Transakcje, jakich dokonuje z firmami w całej Europie wspierają długi paneuropejski łańcuch wartości. Ten efekt mnożnikowy dociera do każdego obszaru europejskiej gospodarki, przyczyniając się do dalszego wzrostu zatrudnienia, wpływów z podatków i PKB na całym kontynencie.

Raport „Znaczenie ekonomiczne branży muzycznej w Europie” analizuje także wpływ tego sektora na zatrudnienie, wskazując na powiązane z nim dwa miliony miejsc pracy w UE 28, co oznacza, że 1 na 119 osób jest w nim zatrudniona.

W raporcie podkreśla się także znaczenie eksportu europejskiej muzyki (włączając eksport z Wielkiej Brytanii), który osiągnął wartość 9,7 mld euro – niemal połowa tej kwoty (4,7 mld euro) to przychód wygenerowany przez wytwórnie płytowe, wydawców muzycznych i serwisy oferujące muzykę w streamingu.

Sektor muzyczny odegrał także istotną rolę w generowaniu przychodów z podatków, odpowiadając w 2018 roku za wpływy podatkowe w UE 28 w wys. 31 mld euro, co stanowi 19,4% całego budżetu UE w tym roku.

Na potrzeby niniejszego opracowania „sektor muzyczny” definiuje się jako obejmujący następujące podmioty i segmenty, zgodnie z metodologią zawartą w WIPO Guide: wytwórnie fonograficzne, wydawcy muzyki, studia nagrań, autorzy, artyści wykonawcy, management artystyczny, organizacje zbiorowego zarządzania, radio muzyczne, telewizja muzyczna, cyfrowe serwisy muzyczne, tradycyjna sprzedaż detaliczna muzyki, produkcja wydarzeń muzycznych na żywo, sale koncertowe, organizacja tras koncertowych, produkcja i sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i sprzętu muzycznego, merchandising muzyczny, nauczyciele muzyki.

O IFPI

IFPI jest organizacją promującą interesy przemysłu fonograficznego na całym świecie. IFPI wraz z siecią swoich Grup Krajowych posiada ponad 8 tys. członków w ponad 70 krajach świata. IFPI operuje poprzez 70 biur regionalnych, Grup Krajowych i stowarzyszonych organizacji zbiorowego zarządzania. Misją IFPI jest promowanie wartości nagrań muzycznych, występowanie w interesie praw producentów fonograficznych i rozszerzanie komercyjnego wykorzystania muzyki na wszystkich rynkach, na których operują członkowie organizacji.

O Oxford Economics

Firma Oxford Economics została założona w 1981 r. jako wspólne przedsięwzięcie komercyjne z wydziałem biznesu Uniwersytetu Oksfordzkiego w celu zapewnienia prognozowania gospodarczego i modelowania brytyjskim firmom i instytucjom finansowym, rozwijającym swoją działalność za granicą. Od tego czasu stała się jedną z czołowych niezależnych globalnych firm doradczych na świecie, dostarczając raporty, prognozy i narzędzia analityczne dotyczące ponad 200 krajów, 250 sektorów przemysłu oraz 7 tys. miast i regionów.
Informacje dodatkowe:

Polecane

Share This