Łona, Małach, Słoń, Zeus i inni raperzy w nowym projekcie na rzecz dzieci


2021.11.29

opublikował:

Łona, Małach, Słoń, Zeus i inni raperzy w nowym projekcie na rzecz dzieci

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

W przedsprzedaży pojawiła się książka “Sny z betonu”, będąca efektem rozmów o tym, jak kultura hip-hop może pomóc dzieciom z wykluczonych środowisk. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony będzie na działalność Fundacji Latorośl.

„Sny z betonu” autorstwa Przemysława Kacy to wyjątkowa książka o tym, jak hip-hop może pomóc dzieciom z wykluczonych środowisk. Dzięki muzyce i wszystkiemu, co się z nią wiąże, młodzi ludzie mogą odzyskać własny głos, sprawczość, poczucie własnej wartości. Otrzymują impuls, by planować, kształcić się i rozwijać. „Sny z betonu” to dziesiątki wywiadów z artystami hip-hopowymi (raperami, producentami, tancerzami, autorami graffiti), a także naukowcami i nauczycielami, opatrzone wyjątkowymi grafikami autorstwa Dies Natalis i Rysownika Art.

“Sny z betonu” można zamówić na stronie sny.emiteo.pl. Tam można także dowiedzieć się więcej o akcji lub wesprzeć Fundację bez zakupu książki.

Całość dochodu ze sprzedaży tej niezwykłej publikacji zostanie przeznaczona na działalność fundacji Latorośl i projekt HIP-HOP Drugą Szansą: wsparcie dzieci pozostających w pieczy zastępczej oraz wychowanków wchodzących w samodzielne życie. Fundacja dba, by zapewnić dobry start i warunki rozwoju podopiecznym kilku Domów dla Dzieci i placówek socjalizacyjnych oraz kilkuset dzieciom z rodzin zastępczych. Dzięki zebranym funduszom organizacja sfinansuje im szkolne wyprawki, warsztaty i zajęcia pozalekcyjne, korepetycje, lekcje wyrównawcze i zajęcia terapeutyczne.

Fundacja Latorośl pomaga dzieciom i młodzieży objętym pieczą zastępczą, a także tym z niepełnosprawnościami czy ze środowisk zagrożonych. Organizacja stawia sobie za cel dać im dostęp do wszystkiego, co wesprze ich harmonijny rozwój: porad psychologicznych, zajęć rozwijających zainteresowania, ale też zdrowych wzorców osobowych. Od 2013 r. przedstawiciele Fundacji prowadzą autorski projekt HIP-HOP Drugą Szansą, organizując warsztaty, spotkania i występy w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, świetlicach wiejskich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Każdego roku bierze w nich udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Na spotkania z podopiecznymi Fundacji przyjechało wiele gwiazd hip-hopu: Kali, KęKę (który niedawno zlicytował na rzecz Fundacji Latorośl swoją pierwszą diamentową płytę), Paluch, donGURALesko, Słoń, Shellerini, KaeN, Zbuku czy Zeus.

Polecane

Share This