Nergal ponownie stanie przed sądem pod zarzutem obrazy uczuć religijnych


2019.11.24

opublikował:

Nergal ponownie stanie przed sądem pod zarzutem obrazy uczuć religijnych

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

W kwietniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił Nergala oraz Rafała W. i Macieja G. w sprawie znieważenia godła narodowego. Postępowanie dotyczyło grafik promujących trasę koncertową zespołu Behemoth Rzeczpospolita Niewierna, które w opinii gdańskiego radnego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą miały wyśmiewać polski symbol narodowy. Kilka miesięcy później sąd apelacyjny uchylił ten wyrok, dając prokuraturze czas na uzupełnienie materiału dowodowego.

W toku śledztwa prokuratorzy uzyskali opinie biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii, z których wynika, że w grafice celowo zniekształcono wzór godła RP celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej i wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie – argumentował wówczas sędzia Włodzimierz Brazewicz.

Sprawa wróci na wokandę, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy to się stanie. Strony czekają na wyznaczenie daty procesu. W przypadku skazania Nergala i jego – jak śmiał się sam artysta trzy lata temu „partnerów w zbrodni”, mężczyznom grozi do roku pozbawienia wolności.

Prowadzący postępowanie prokurator Remigiusz Signewski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku komentuje sytuację w następujący sposób:

W ocenie biegłych sądowych, centralnym elementem projektu graficznego promującego trasę koncertową zespołu muzycznego Behemoth o nazwie Rzeczypospolita Niewierna, jest orzeł, wzorowany na orle z herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Z opinii biegłych wynika, że wprowadzenie do wizerunku godła państwowego symboli, wyrażających pewną ideologię, jest możliwe o tyle tylko, o ile nie naruszają one tradycyjnej, historyczno-państwowej istoty i wymowy godła. W kompozycji promującej trasę koncertową zespołu doszło do wykorzystania i celowego graficznego przekształcenia ustawowego i powszechnie rozpoznawalnego wzoru Godła Rzeczypospolitej Polskiej, w celu mu treści ideowej nawiązującej do ideologii satanizmu, a więc całkowicie różnej od właściwej mu historyczno–państwowej.

Polecane

Share This