„Nie trać słuchu” – akcja społeczna Trójki


2011.07.12

opublikował:

„Nie trać słuchu” – akcja społeczna Trójki

Program 3 Polskiego Radia chce uświadomić słuchaczom, że pogarszanie się i utrata słuchu są chorobą cywilizacyjną, której można zapobiegać.

Już od 13 lipca Trójka rozpocznie nadawanie cyklu specjalnych audycji poświęconych problemom ze słuchem w ramach akcji „Nie trać słuchu”. Wśród tematów podejmowanych na antenie znajdą się problemy ze słuchem u dzieci i u bagatelizującej ten problem młodzieży, objawy pogorszenia słuchu i profilaktyka, głuchota jako choroba cywilizacyjna, wpływ głośnej muzyki na bywalców klubów, koncertów i posiadaczy przenośnych odtwarzaczy (mp3, telefonów komórkowych, etc.) oraz wpływ huku miejskiego oraz hałasu w miejscu pracy na słuch.

Akcję „Nie trać słuchu”, która na antenie Trójki potrwa do 26 sierpnia br., honorowym patronatem objął wybitny specjalista otolaryngolog – profesor Henryk Skarżyński.

Naukowcy twierdzą, że za kilka lat aparaty słuchowe będą tak powszechne jak dziś okulary. Pogarszanie się słuchu to tzw. cicha plaga – latami może rozwijać się w ukryciu. Dwie najważniejsze przyczyny głuchnięcia to: starzejące się społeczeństwo oraz rozpowszechnienie się przenośnych odtwarzaczy muzyki. Głośne koncerty, filmy wyświetlane w kinach, kanały telewizyjne nadawane z różnym natężeniem głośności, często nieprzyjemnie zaskakującym przy zmienianiu programu lub nadawaniu reklam, a nawet zwykły hałas miejski mogą powodować kłopoty ze słuchem.

Wg opinii profesora Adriana Daviesa z Instytutu Badań nad Słuchem MRC (Wlk. Brytania) problemy ze słuchem ma ponad 500 milionów ludzi na całym świecie. Przewiduje on, że do 2015 roku liczba osób z utratą słuchu większą niż 25dB przekroczy 700 milionów, a do 2025 roku więcej niż 900 milionów ludzi na całym świecie będzie cierpieć z powodu niedosłuchu. W większości przypadków problem rozwiązują aparaty słuchowe, ale – jak podaje portal slyszymy.pl – z powodu m.in. wstydu i niskich kosztów refundacji tylko 5 proc. Polaków z ubytkiem słuchu decyduje się na ich używanie, podczas gdy w Europie średnia wynosi 19 % (w Danii blisko 45%).

Ponad 70% Polaków odczuwa uciążliwy, męczący hałas, z tego co trzeci – często. Co dziesiąty pytany uważa, że z powodu hałasu ma kłopoty ze zdrowiem i samopoczuciem. Jak wynika z raportu CBOS „Zagrożenie hałasem – opinie z lat 1999-2009” (www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_122_09.PDF), najczęstsze dolegliwości wymieniane przez badanych to: nerwowość, rozdrażnienie i nadpobudliwość. A także przemęczenie, bóle lub zawroty głowy, migreny i bezsenność.

Ubytek słuchu to nie tylko problem osób nim dotkniętych, ale przede wszystkim ogromny problem dla całego społeczeństwa. Koszty związane z rezygnacją z pracy, wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę i wycofywaniem się z życia społecznego są daleko wyższe niż hipotetyczny zakup aparatów słuchowych dla wszystkich osób ich potrzebujących. Wg szacunków międzynarodowego zespołu ekspertów (raport Birdget Shield [Evaluation of the Social and Economic Coast of Hearing Impairment; October 2006]) nieleczony niedosłuch kosztuje państwa europejskie 213 miliardów euro rocznie.

Prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, założyciel Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, który był drugą tego typu placówką w Europie. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej w Warszawie. Współtwórca Fundacji Rozwoju Medycyny oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”. W latach 1994-2001 Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii, a następnie Audiologii i Foniatrii. Inicjator i główny organizator Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, w którym przeprowadza najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Prof. H. Skarżyński opracował i wdrożył po raz pierwszy w Polsce: program leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych (1992), program leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu (1998), program wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt (1998), oryginalny w skali światowej program powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez Internet (1999), wprowadził w Polsce implanty ucha środkowego (2003). W 2002 roku, jako pierwszy w świecie, opracował i wdrożył po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych i przeprowadził pionierską operację wszczepienia implantu ślimakowego u osoby dorosłej. Następnie w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko z takim uszkodzeniem słuchu, dając szansę na zdecydowaną poprawę jakości życia u tych chorych.

Polecane

Share This