Peja vs. Komitet Obrony Przed Sektami


2009.11.13

opublikował:

Peja vs. Komitet Obrony Przed Sektami

Cytujemy w całości oświadczenie nadesłane do naszej redakcji przez Peję. Oto one:

W związku z działaniami Pana Ryszarda Nowaka z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami w Szklarskiej Porębie, który wielokrotnie, publicznie i za pomocą środków masowego przekazu nazwał mnie „bandytą” oświadczam, iż działania te noszą znamiona przestępstwa zniesławienia, a także naruszają moje dobra osobiste.Nigdy nie próbowałem umniejszać swojej odpowiedzialności za zdarzenie w Zielonej Górze. Wielokrotnie powtarzałem, że pragnę rzeczowego wyjaśnienia wszelkich okoliczności zajścia i nie będę uchylał się od odpowiedzialności. Nie mogę jednak zgodzić się na ferowanie wyroków zamiast Sądu, przez osoby takie jak Pan Ryszard Nowak, którego działania nie tylko noszą znamiona przestępstwa zniesławienia, ale i są próbą nacisku na organy prowadzące postępowanie w sprawie Zielonogórskiej i ograniczenia mojego prawa do obrony. Działania te nie mają na celu obrony jakiegokolwiek społecznie uzasadnionego interesu, a jedynie promocję osoby Pana Nowaka i reprezentowanego przez Niego Komitetu.W związku z powyższym wzywam Pana Ryszarda Nowaka do zaniechania wszelkich działań i publicznych wypowiedzi naruszających moje dobra osobiste.

 

W przypadku gdyby działania Pana Nowaka lub innych osób i instytucji naraziły mnie na szkodę w skutek konieczności odwołania lub zmiany planów koncertowych, domagać się będę odszkodowania. Jak już wielokrotne powtarzałem jestem gotów ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Czy na to samo gotowy jest Pan Ryszard Nowak?

Poznań, 13 listopada 2009 roku.                    

Ryszard „Peja” Andrzejewski

Tagi


Polecane

Share This