Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o odwołanie imprez masowych w Polsce


2020.03.01

opublikował:

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o odwołanie imprez masowych w Polsce

foto: Artur Rawicz / Show The Show

Pierwszym miastem, którego władze oficjalnie zasugerowały, by nie organizować w nim dużych imprez, jest Rzeszów. Choć prywatni organizatorzy i marszałek Podkarpacia na razie nie stosują się do zaleceń prezydenta Tadeusza Ferenca, to wydarzenia w instytucjach podległych bezpośrednio miastu zostały odwołane.

Wiele wskazuje na to, że wkrótce zjawisko rozprzestrzeni się na cały kraj. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o odwołanie wszystkich imprez masowych w Polsce.

Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas. To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. To również zadanie dla rządzących, dlatego w imieniu środowiska lekarskiego zwracam się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie naszych rekomendacji, by:

– jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych,
– nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez,
– zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia.

Im szybciej ograniczymy możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – m.in. minimalizując liczbę potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu infekcji – tym lepiej. Z tego powodu zalecać należy też organizatorom wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników (m.in. spektakli, pokazów, wystaw, konferencji, koncertów) ich odwołanie do czasu uspokojenia się sytuacji epidemiologicznej w Europie i na świecie. Byłaby to ważna, dodatkowa reakcja na wezwanie Światowej Organizacji Zdrowia do wzmożenia wysiłków na rzecz powstrzymania koronawirusa. Skuteczne powstrzymanie koronawirusa wymaga radykalnych kroków. Postawmy mu tamę, póki jeszcze nie „zadomowił” się w naszym krajuapeluje Andrzej Matyja.

Kancelaria Premiera póki co nie ustosunkowała się do tego apelu.

Polecane

Share This