Wspomóż Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi


2009.08.01

opublikował:

Wspomóż Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki” zostało zarejestrowane w maju 1999 roku. Założycielami byli artyści, którzy doświadczeni przez życie rozumieli absolutną potrzebę stworzenia Domu Pracy Twórczej, łączącego sztukę z elementami różnego rodzaju terapii. Dzięki zaangażowaniu wielu osób Stowarzyszenie spełniając cele statutowe zorganizowało wiele (ok. 130) koncertów, zrealizowało szereg programów na rzecz integracji środowisk twórczych z osobami niepełnosprawni ruchowo, psychicznie a wybitnie uzdolnionych artystycznie. Jako organizator i współorganizator SIzAN „Dom Muzyki” wiele czasu poświęcało na kształtowanie postaw moralnych młodzieży wobec zagrożeń, jakie niosą alkohol i narkotyki. Stowarzyszenie „Dom Muzyki” to w wielu przypadkach prekursor działań wolontariatu, aktywizowania młodzieży na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Do

2006 roku Stowarzyszenie „Dom Muzyki” cieszyło się znakomitą opinią wśród  sponsorów i instytucji wspierających nasze działania.

Niestety w lipcu 2006 roku nastąpił kryzys. Nieuczciwa postawa firmy budowlanej, która na zlecenie Stowarzyszenia miała prowadzić prace wykończeniowe, nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Nie zostały wykonane prace za, które firma otrzymała środki od Stowarzyszenia.

Fakt ten w sposób oczywisty postawił Stowarzyszenie w bardzo niekorzystnej sytuacji. Jako artyści ponieśliśmy olbrzymie straty moralne, zdrowotne i finansowe za swoją ufność i wiarę, że wszystkim bliska jest idea dokończenia budowy pierwszego integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Do momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności negatywnych zdarzeń Stowarzyszenie nie mogło występować o dotacje, co skutkowało małą aktywnością w spełnianiu celów statutowych. Nie poddawaliśmy.  Na miarę możliwości organizowaliśmy różnego typu działania, aby podtrzymać ducha walki o Dom Muzyki. Zorganizowaliśmy kilka koncertów integracyjnych, mimo braku biura uruchomiliśmy gazetę „Można Inaczej”, wspieraliśmy artystów niepełnosprawnych, którzy w najcięższych chwilach byli z nami i swoją postawą moralną motywowali do działań.

Konsekwencja i upór dały swoje efekty, choć wiele osób postawiło przysłowiowy krzyżyk na Domu Muzyki. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, po rzetelnym rozpoznaniu sprawy, stanęli po naszej stronie!!!

Sejmik i Zarząd Województwa Mazowieckiego podjęli decyzje mające doprowadzić do rychłego wznowienia prac wykończeniowych budowy, zabezpieczył również środki na wyposażenie i funkcjonowanie Domu Muzyki. Otwarcie placówki przewidziane jest na wiosnę 2010 roku.

Od stycznia 2010 roku, jako Stowarzyszenie będziemy mogli przystąpić do wielu konkursów i programów, aby jak w najświetniejszych latach działalności organizować wiele przedsięwzięć o charakterze integracyjnym i nie tylko. Chcemy uruchomić i wyposażyć biuro, chcemy uaktualnić stronę internetową, stworzyć elektroniczną wersję naszej gazety. Mamy wolontariuszy i osoby żywo zainteresowane doprowadzeniem funkcjonowania biura do poziomu niezbędnego by móc na czas przystąpić do działań…

Szanowni Państwo!

Pomóżcie nam na ile to możliwe. Osoby prywatne prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia z adnotacją „ Idźcie dalej…”, Firmom oferujemy reklamę w naszej gazecie. Jeśli ktokolwiek byłby zainteresowany, jako Stowarzyszenie w różnych formach możemy przekazać na rzecz darczyńców płyty cegiełki z udziałem wielu gwiazd, które od lat wspierają naszą działalność.

Formy współpracy są różne i zależą przede wszystkim od Państwa woli wsparcia nas, miejmy nadzieję w ostatnich trudnych chwilach w 10 letniej historii naszego Stowarzyszenia.

Nikomu, kto nam teraz pomoże nie pozostaniemy dłużni, a w podzięce za wsparcie już dziś zapraszamy na specjalny koncert, który chcemy zorganizować pod koniec października w Warszawie.

Koncert dedykowany wszystkim, którzy nas nie zawiedli…

Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”

0 5 – 3 0 0 M i ń s k M a z o w i e c k i ; u l . S t a n k o w i z n a 1 ; t e l . : 6 0 9 1 3 2 3 5 8 ; e – m a i l : e _ m o l l @ o p . p l

Z poważaniem

Andrzej „e-moll” Kowalczyk

Stowarzyszenie „Dom Muzyki”

PeKaO I/oddział w Mińsku Mazowieckim 83124027021111000030415166

Polecane

Share This