Overlay

Opis

Reklama typu Overlay wyświetlana w trakcie odtwarzania filmu wideo przez użytkownika. Kreacja ma kształt prostokąta o wymiarach 640×90 pikseli emitowanego w dolnej części playera video. O rozpoczęciu wyświetlania się kreacji decyduje system reklamowy. Domyślny czas emisji reklamy wynosi 15 sekund. Kreacja wyposażona jest w przycisk „zamknij”, umożliwiający jej zminimalizowanie do postaci małej ikony z napisem „otwórz”, zlokalizowanej w dolnej części playera wideo. Kliknięcie w tę ikonę umożliwia ponowne powiększenie i wyświetlenie się kreacji. Kreacja w trybie pełnoekranowym ulega powiększeniu proporcjonalnie do rozdzielczości monitora (nie skaluje się na całą szerokość ekranu).

Kreacja jest klikalna, co umożliwia przekierowanie użytkowników na wskazaną przez klienta witrynę. Na jednym materiale video może być wyświetlony tylko jeden overlay.

Share This