MASŁO, CHADA – "Klub Załamańców"


2012.07.06

opublikował:

MASŁO, CHADA – "Klub Załamańców"

Masło, Chada – Klub Załamańców z albumu Zjawin – „Wszystko Jedno”

Zdjęcia, montaż – Grupa Filmowa 4zero4

Specjalny patronat nad projektem: Aloha Entertainment,Alkopoligamia.com,
Koka Beats, Step Records. Wszystkie wydawnictwa pomagają przy projekcie
non-profit, zyski z płyty zostaną przekazane rodzinie Zjawina.

Polecane

Share This