Serwisy streamingowe zapłacą więcej polskim artystom. Rząd podjął decyzję

Donald Tusk: "Państwo jest po stronie twórców".


2024.05.14

opublikował:

Serwisy streamingowe zapłacą więcej polskim artystom. Rząd podjął decyzję

foto: mat. pras.

Na początku marca Bartłomiej Sienkiewicz zadeklarował, że wkrótce możemy spodziewać się zmian w prawie, które mają rozwiązać problem z wynagradzaniem artystów za odtwarzanie ich twórczości w sieci. – Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio-wideo oraz dla wykonawców utworów muzycznych prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie – powiedział ówczesny minister kultury.

Mateusz Smółka, szef polskiego oddziału Spotify w odpowiedzi ostrzegł, że propozycja rządu może odbić się na użytkownikach, bo będzie oznaczała dla nich podwyżkę cen usług.

Nałożenie na muzyczne platformy streamingowe podwójnej opłaty za te same treści znacznie obciążyłoby działalność Spotify w Polsce, ograniczając nasze możliwości inwestycyjne. Wpłynęłoby to niewątpliwie na nasze możliwości wsparcia dla krajowych artystów oraz na samą usługę, z której z zadowoleniem korzysta wielu konsumentów – skomentował.

Rząd zgodnie z zapowiedziami przygotował propozycję zmiany przepisów. Na posiedzeniu rady ministrów przyjęto projekt zmian w prawie autorskim.

SPRAWDŹ TAKŻE: Holenderska telewizja parodiuje występ swojego zdyskwalifikowanego uczestnika Eurowizji

Przygotowaliśmy takie rozwiązania, które gwarantują tantiemy, a więc państwo polskie jest po stronie twórców. Wspólnie ze środowiskami twórczymi i zgodnie z prawem europejskim, będziemy egzekwować od platform streamingowych – filmowych i muzycznych – rzetelnie płacenie tantiem naszym twórcom – skomentował Donald Tusk.

Zmiany w prawie mają być odpowiedzią na funkcjonujące od dawna przepisy europejskie. Celem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wdrożenie do naszego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 r. Jedna ustanawia przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG, druga dotyczy prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE.

„Dzięki nowym przepisom, twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w Internecie. Wprowadzone zostanie także nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych. Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej” – czytamy na stronie Kancelarii Premiera.

 

Polecane

Share This